ПројектиАнализа утицаја постепене либерализације на тржисте поштанских услуга у Републици Србији

Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге(за правна лица)

Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге (за физичка лица)

 


 

Истраживање модела универзалне поштанске услуге

 


 

Пројекат "Реинжењеринг мреже оператора универзалног поштанског сервиса уз организацијску синергију државних и привредних ресурса"
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, РАПУС, Влада Републике Србије (2011, 2012)

 


33. ПосТел 2015
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2015.

http://postel.sf.bg.ac.rs/

 


 

32. ПосТел 2014
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2014.

http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2014/Index.htm

 


 

31. ПосТел 2013
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2013.
www.postel.sf.bg.ac.rs/downloads/simpozijumi/POSTEL2013/Index.htm

 


 

30. ПосТел 2012
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2012.
www.postel.sf.bg.ac.rs/downloads/simpozijumi/POSTEL2012/Index.htm

 


 

29. ПосТел 2011
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2011.
www.postel.sf.bg.ac.rs/downloads/simpozijumi/POSTEL2011/Index.htm

 


 

28. ПосТел 2010
Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, децембар 2010.
www.postel.sf.bg.ac.rs/downloads/simpozijumi/POSTEL2010/Index.htm

 


Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге
(за физичка и правна лица) 2014.


 

Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге
(за физичка и правна лица) 2013.

 


 

Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге
(за физичка и правна лица) 2011.

 


 

Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге
(за физичка и правна лица) 2010.