Међународна сарадњаРегулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, сарађује са Међународним бироом Светског поштанског савеза (UPU), Европским комитетом за поштанску регулативу (CERP) и Групом европских регулатора за поштанске услуге (ERGP).

Представници Рател-а имају прилику да учествују на састанцима радних група Светског поштанског савеза који се односе на теме од значаја за поштанску регулативу, као и учешће у активностима радних група CERP-а, а као посматрачи и у раду радних група ERGP-а.

Агенција сарађује са свим међународним ентитетима из домена регулаторне активности у поштанском сектору, а посебно са поштанским регулаторима земаља у окружењу.

 

 

 


 

 

 

 

 

upuUPU (Universal Postal Union)
Светски поштански савез
www.upu.int

Светски поштански савез је основан 1874. године, са седиштем у Берну, Швајцарска, и као такав представља другу најстарију међународну организацију на свету. Од 1. јула 1948. Светски поштански савез је постао специјализована агенција Уједињених Нација, која, почевши од тог датума, доприноси ширењу стратегије и активности Уједињених Нација, везаних за њен мандат и мисију промовисања друштвеног и економског развоја. Светски поштански савез данас чине 192 земље чланице, које у оквиру своје заједничке глобалне мреже нуде савремене производе и услуге из области поштанског саобраћаја. Ова организација такође има саветодавну и посредничку улогу, те пружа техничку помоћ тамо где је то потребно.

 


 

 

 

 

 

cerpCERP (European Committee for Postal Regulation)
Европски комитет за поштанску регулативу
www.cept.org/cerp 

Европски комитет за поштанску регулативу основан је у октобру 1992. године, под окриљем CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations). Улога CERP је да разматра питања поштанске регулативе у европском контексту, водећи рачуна о разликама између регулаторних и оперативних аспеката у оквиру ове области. CERP испитује утицај међународних регулаторних начела у свим својим земљама чланицама и успоставља неопходне контакте са Европском Унијом у области поштанске регулативе, у циљу заузимања заједничких ставова по различитим питањима. Такође, CERP успоставља и оджава односе са представницима релевантних међународних и државних организација и удружења који се баве питањима поштанске регулативе, и, тамо где је сврсисходно, даје предлоге настале као резултат рада својих радних група.

 


 

 

 

 

 

ERGPERGP (European Regulators Group for Postal Services)
Група европских регулатора за поштанске услуге
http://ec.europa.eu/internal_market/ergp

Одлуком Европске комисије од 10. августа 2010. основана је Група европских регулатора за поштанске услуге, која служи као платформа за разматрање тема, дискусију, и саветовање Европске комисије у области поштанског саобраћаја. У циљу доследне примене Треће директиве и развоја и консолидовања унутрашњег тржишта поштанских услуга Европске уније, ERGP омогућава координацију и сарадњу између независних националних регулаторних тела земаља чланица, и између ових тела и Европске комисије. У оквиру ERGP, основано је пет радних група, задужених за следећа питања у својој надлежности: алокација заједничких трошкова, израчунавање нето трошкова универзалне услуге, задовољство корисника, прекогранични саобраћај и производи, те питања приступа мрежи.