Информатор о радуИнформатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС", бр. 68/10).

Информатор је првобитно објављен 1. августа 2010. на интернет презентацији Републичке агенције за поштанске услуге, на адреси www.rapus.rs.

Ажуриран је са стањем на дан 28. фебруар 2014.


ПРЕУЗМИТЕ ДАТОТЕКУ:

pdf iconРАПУС-Информатор о раду 2010/14. (801 KB)