О намаДаном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о електронским комункацијама и Закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, 21. јуна 2014, oсновано je заједничко независно регулаторно тело од Републичке агенције за поштанске услуге и Републичке агенције за електронске комуникације, које носи назив Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.