Новости

Квалитет писмоносних поштанских услуга у Европи превазилази стандарде

hellmail(преузето: Hellmail Postal News)

Квалитет писмоносних поштанских услуга у Европи наставља да значајно премашује циљану брзину доставе према стандарду за ЕУ, који износи 85% уручених пошиљака у року од три дана након слања, као и стандарду од 97% уручених пошиљака у року од пет дана након слања. Учинак забележен помоћу IPC UNEX система за мерење, током 2011. године, превазилази прописане стандарде већ четрнаесту годину заредом, чиме су поштански оператори потврдили решеност да својим корисницима пружају услуге високог квалитета.

Даље

Ограничења француској La Poste за цене пакета у међународном саобраћају

postandparcel(преузето: Post & Parcel)

Француски национални оператор La Poste тренутно се налази у фази преиспитивања планова око повећања цена својих међународних пакетских услуга, пошто је надлежно Регулаторно тело за електронске и поштанске комуникације Француске (ARCEP) прошлог месеца одбио његове предлоге о повећању поштарине. Пре десетак дана, ARCEP је издао саопштење у коме се наводи да је националном оператору одобрено да од овог месеца повећа цене за пакете у унутрашњем саобраћају.

Даље

Јачање услуга међународне пакетске доставе и е-Трговине

vest1(преузето: IPC новости)

Европска комисија (ЕК) је издала саопштење у којем је представила акциони план о подстицању развоја електронске трговине и online услуга, са циљем да се у малопродајним трансакцијама, до 2015. године, удео е-Трговине удвостручи. Тренутно, удео е-Трговине у малопродајним активностима на европском тржишту износи 3,4%.

Даље

Либерализација тржишта поштанских услуга у Србији

vest1Утврђивањем нових лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге, започела је либерализација тржишта поштанских услуга у Републици Србији.

Даље

Укидање контроле цена поштанских услуга у Великој Британији

hellmail(преузето: Hellmail Postal News)

Најављено укидање контроле формирања цена комерцијалних поштанских услуга Royal Mail-а од стране Ofcoma у Великој Британији могло би да представља замку у виду додатних намета, штетних за развој директне поште. Наиме, према актуелним прописима, пошиљке у великом броју (bulk mail) су изузете од плаћања ПДВ-а.

Даље