Новости

Међународно такмичење младих у писању писама (2015)

upuМеђународно такмичење у писању писама за младе узраста до 15 година, установљено Конгресом Светског поштанског савеза (UPU) у Токију 1969. године, организује се по 44. пут и представља израз неговања лепог писања и јасног изражавања, уз подршку поштанског сектора чији је значај у историји комуникације међу становницима планете неоспоран.
 

Даље

СТАТУСНА ПРОМЕНА

Обавештавамо вас је 13.06.2014. године Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама и Закон о изменама и допунама Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 62/14 од 13.06.2014. године). На основу наведених закона Републичка агенција за поштанске услуге  (РАПУС) је престала са радом, а послове и запослене је преузела  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Све будуће обавезе по издатим решењима Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) ћете уплаћивати на рачун број: 840-963627-41, код Управе за трезор. У позиву на број обавезно назначити деловодни број са издатог решења на основу кога се измирују обавезе.


Извештаје о обиму и оствареном приходу од поштанских услуга, као и остале дописе, убудуће слати на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Вишњићева 8
11000 Београд

АДРЕСА АГЕНЦИЈЕ

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Адреса на коју се Агенцији доставља пошта је:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Вишњићева 8
11000 Београд

Седиште Сектора за поштанске услуге Рател-а


Улица Омладинских бригада 1/пети спрат
Београд
Србија

НОВО ИМЕ АГЕНЦИЈЕ

Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о електронским комункацијама и Закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, 21. јуна 2014, oсновано je заједничко независно регулаторно тело од Републичке агенције за поштанске услуге и Републичке агенције за електронске комуникације, које носи назив Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

Уплата хуманитарне помоћи посредством PayPal сервиса

Обавештавамо вас да је од 18. маја 2014. године, активан PayPal рачун преко кога је могуће уплатити хуманитарну помоћ за жртве поплава у Републици Србији, из 193 земље и региона.

Рачун припада Мисији Републике Србије при Европској унији у Бриселу, а средства која се уплате коришћењем PayPal сервиса се директно пребацију на наменски рачун Владе Републике Србије отворен за помоћ у отклањању последица поплава.

Уплата хуманитарне помоћи за жртве поплава у Републици Србији коришћењем PayPal сервиса је омогућена преко интернет адресе: www.floodrelief.gov.rs