Новости

Упитник за поштанске операторе

rapus-vestРепубличка агенција за поштанске услуге спроводи анкету за оцену свог рада у протекле три године. Упитник је намењен операторима поштанских услуга, како би њихови одговори и предлози побољшали рад РАПУС-а. Упитник је потпуно анониман.

Даље

ПосТел 2012

vest1Јубиларни 30. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, ПосТел 2012, одржаће се 4. и 5. децембра 2012. године, на Саобраћајном факултету у Београду. Симпозијум организује Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај Саобраћајног факултета. Суорганизатори су: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија", "Телеком Србија" а.д., Републичка агенција за поштанске услуге (Рапус), Републичка агенција за електронске комуникације (Рател), Инжењерска комора Србије и Друштво за телекомуникације. Покровитељ Симпозијума је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Даље

Улога стратешких партнерстава и реинжeњеринга јавне поштанске мреже

31102012-budvaУ Будви је од 25. до 26. октобра 2012. одржана Међународна конференција под називом "Улога стратешких партнерстава и реинжeњеринга јавне поштанске мреже у одрживом пружању универзалних услуга".

Даље

Завршен 25. Конгрес Светског поштанског савеза

181012-doha2У Дохи је, 14. октобра 2012. године, завршен 25. Конгрес Светског поштанског савеза, у чијем је раду учествовало преко 2000 делегата из 192 државе чланице ове међународне организације.

Даље

Нови стандарди поштанских услуга

issУ току је усаглашавање и усвајање стандарда поштанских услуга у Србији, са стандардима које су донели технички комитети CEN/TC 331 и CEN/SS A 03 Европског комитета за стандардизацију, те је стога формирана Комисија за стандарде и сродне документе.

Даље