Новости

Конференција о е-трговини

e trgovina postanske usluge

Републичка агенција за поштанске услуге организује регионалну конференцију под називом Електронска трговина и поштанске услуге, која ће се под покровитељством Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Министарства финансија и привреде Републике Србије, одржати у хотелу Извор у Аранђеловцу, од 5. до 6. јуна 2013. године. 

На конференцији ће се разматрати аспекти присуства, примене и значаја електронске трговине, посебно у контексту поштанске мреже и пословања поштанских оператора, уз осврт на утицај електронске трговине на области као што су царина, поверење и заштита корисника. Имајући у виду тежњу за будућом хармонизацијом поштанске делатности Републике Србије и земаља региона са најбољом праксом Европске Уније, од посебног је значаја допринос који ће главној теми ове конференције дати стручњаци Европске Комисије.

Тема конференције се дели на две структурне целине: Поштанске услуге, царина, шпедиција; Електронска трговина, Е-трговци, заштита потрошача.

word icon Програм конференције

word icon Образац за пријаву

Извештај о раду РАПУС-а за 2012.

rapus-vestЧланови Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације су, на седници одржаној 15. маја, размотрили Извештај о раду и активностима Републичке агенције за поштанске услуге за 2012. годину, који је образложио председник Савета Републичке агенције за поштанске услуге Драган Ђорђевић.

Извештај разматра следеће области: услове за обављање универзалне услуге, примену принципа тарифне политике, анализу тржишта поштанских услуга у претходној години, квалитет обављања услуга, степен задовољења потреба корисника универзалне услуге, услове за обављање поштанских услуга.

Одбор је утврдио Предлог закључка, који ће доставити Народној скупштини на разматрање и усвајање:

Народна скупштина прихвата Извештај о раду и активностима Републичке агенције за поштанске услуге за 2012. годину;

Народна скупштина подржава активности Републичке агенције за поштанске услуге усмерене на унапређење услова за обављање поштанских услуга, успостављање прописаних стандарда квалитета и праћења њихове примене;

Народна скупштина обавезује Министарство спољашње и унутрашње трговине и телекомуникација да најхитније усклади прописе који регулишу област поштанских услуга са међународно прихваћеним стандардима; 

Извештај о раду РАПУС-а ЗА 2012. годину

Даље

Побољшање е-пословања

rapus-vestКонференција Поштанске услуге и електронска трговина у Србији одржана је у организацији часописа Данас, 3. априла 2013. године.

Теме конференције биле су: да ли је постојећи систем поштанских услуга спреман за промене које са собом доноси увођење Pay Pall сервиса? Да ли би мали поштански капацитет могао бити један од главних логистичких проблема у увођењу електронске трговине у Србији, које су инвестиције у постојећи поштански систем неопходне, каква су искуства глобалних поштанских оператора на тржишту Србије и каква су искуства земаља са развијеном електронском трговином, да ли је поштански систем у Србији спреман на промене?

У раду скупа учествовао је Славко Ђумић, заменик председника Савета РАПУС-а.

Више о конференцији на адреси: www.danas.rs

Јавна расправа о Нацрту Поштанске стратегије

07022013-strategijaУ организацији Републичког Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, у Привредној комори Србије 7. фебруара одржана је јавна расправа Поштанска стратегија и развој поштанског система - јавна расправа о стандардима у светлу евроинтеграција. Јавна расправа о новом поштанском стратешком оквиру за период 2013-2016. и пратећем акционом плану трајаће до 25. фебруара 2013.

Даље

Луксембург усвојио предлог закона о поштанској либерализацији

vest2
Законодавци у Луксембургу једногласном одлуком усвојили закон о потпуном отварању поштанског тржишта ове земље према конкуренцији, у складу са поштанском регулативом ЕУ.
 

Даље