Представљен Извештај о раду РАПУС-аrapus-vestУ Привредној комори Србије представљен је Извештај о раду РАПУС-а за 2010. привредницима, на седници Групације за поштанске услуге - Удружења за саобраћај и телекомуникације ПКС.

Извештај за прву годину рада садржи опште податке, извештај о међународним и унутрашњим активностима, резултате истраживања везаних за универзалну поштанску услугу, капацитете јавног поштанског оператора, као и планове за изградњу главног поштанског центра у Београду и адаптацију центара у Нишу и Новом Саду - рекао је Драган Ђорђевић, председник Савета Републичке агенције за поштанске услуге. Он је нагласио да ће планирано повећање капацитета, уз правилнике које треба донети, омогућити да "још неко поред јавног оператора ради универзалну поштанску услугу". До краја претходне године, Агенција је издала 33 дозволе приватним операторима поштанских услуга, тачније 32 одобрења и једну лиценцу, а од почетка године било је још активности у том сегменту рада, тако да је данас, према Ђорђевићевим речима, активно 37 приватних оператора, док су неки престали са радом, а "некима је одузета дозвола због кршења закона".

Лидија Глигорић, виши саветник у Републичкој агенцији за поштанске услуге, изнела је резултате стручно урађеног истраживања степена задовољења корисника универзалне поштанске услуге, која је услуга од општег интереса грађана. Истраживање је показало да је услуга слања и пријема пошиљки значајнија за правна него за физичка лица, као и да се потребе грађана не поклапају са тренутним опсегом универзалне поштанске услуге. Такође, анкета је показала да пакетске услуге не задовољавају грађане, нарочито кад је у питању брзина испоруке и безбедност пошиљке.

Опсег универзалне поштанске услуге дефинисан је Законом о поштанским услугама из 2005, а резултати истраживања су показали да је потребна израда новог закона, рекла је Глигорићка. Она је најавила и почетак рада радне групе за израду новог закона, који би требало да буде усвојен до краја 2012. Може се очекивати да новим законом пакети буду изузети из опсега универзалне поштанске услуге, а да исплата пензија и плаћање комуналних рачуна буде увршћено у универзалну поштанску услугу.

Извор: Привредна комора Србије