Либерализација тржишта поштанских услуга у Србијиvest1Утврђивањем нових лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге, започела је либерализација тржишта поштанских услуга у Републици Србији.

На основу Одлуке Републичке агенције за поштанске услуге, Влада Републике Србије је решењем број 338 – 738/2011 од 03. 02. 2011. дала сагласност на утврђивање нових лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге који сада не могу бити већи од 100 грама и троструког износа плаћене поштарине за писмо прве стопе масе и најбржег степена преноса. Утврђивањем нових лимита започела је  либерализација тржишта поштанских услуга у Републици Србији, посебно имајући у виду приближавање наше земље Европској Унији и либерализованом тржишту поштанских услуга.

Смањење лимита са 350 грама и петоструког износа плаћене поштарине за писмо прве стопе масе и најбржег степена преноса, на 100 грама и троструки износ плаћене поштарине за писмо прве стопе масе и најбржег степена преноса требало би да одговара корисницима комерцијалних поштанских услуга, јер је смањењем лимита дата законска могућност, да  поштански оператори, који обављају услуге експресног и курирског преноса поштанских пошиљака, могу да смање почетне цене са досадашњих 111 динара, на 67 динара.

Резервисане поштанске услуге, као ексклузивно право јавног поштанског оператора, представљају механизам за покривање трошкова ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" у обезбеђивању универзалне поштанске услуге на целој територији Републике Србије по приступачним ценама, у оквиру прописаног квалитета и под једнаким условима за све кориснике, без дискриминације.

Одлука оутврђивању лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге објављена је у "Службеном гласнику Републике Србије", број 9/11, од 16. фебруара 2011. и ступа на снагу 24. фебруара 2011.