НОВА АДРЕСА РАТЕЛ-аПалмотићева 2
11
103 Београд 
ПАК 106306

ПРАВИЛНИЦИ О КВАЛИТЕТУ И ПРИСТУПУ

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на основу Закона о електронским комуникацијама,Закона о поштанским услугама и Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на седници одржаној  29.12. 2014. године, донео је:

ПРАВИЛНИК О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА И МИНИМАЛНОМ КВАЛИТЕТУ У ОБАВЉАЊУ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ којим се уређују параметри квалитета за обављање поштанских услуга и минимални квалитет у обављању универзалне поштанске услуге који је у обавези да обезбеди јавни поштански оператор или поштански оператор који на основу лиценце обавља универзалну поштанску услугу.

Управни Одбор Рател-а, на истој седници донео је и ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ МРЕЖИ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА којим се прописује начин и услови приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора.


Оба правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 01.01.2016. године.