Меморандум о сарадњиmemorandum-makedonijaАгенција за поште Републике Македоније и Републичка агенција за поштанске услуге Републике Србије потписале су Меморандум о међусобној сарадњи у области поштанских услуга на темељу једнакости и обостране користи, препознајући важност поштанских услуга у развоју друштвене и привредне добробити обе земље.

Потписници Меморандума изразили су сагласност да сарађују на размени информација и искустава, креирању заједничких планова и програма и заједничким активностима на међународним симпозијумима и конференцијама организованим под њиховим покровитељством или под покровитељством организација у којима су обе чланови.

Меморандум су потписали Влатко Атанасоски директор Агенција за поште Републике Македоније и Драган Ђорђевић председник Савета РАПУС-а.