Актуелности из света поштеpostandparcelУ јануару ове године, Пошта Новог Зеланда је затражила од ресорног министарства за комуникације и ИТ измену својих Општих услова, у циљу ефикасног суочавања са опадајућим бројем писмоносних пошиљака. Предлог се састојао у смањењу учесталости доставе на три пута недељно, за 99,88% доставних тачака поштанске мреже, као и да се учесталост доставе за универзалну услугу, тамо где је она износила два или три пута недељно, додатно не смањује.

Влада Новог Зеланда је одлучила да изађе у сусрет овом захтеву, али, у циљу заштите доставе пошиљака у руралним областима, ово смањење на три дана доставе недељно ће се примењивати само на урбане зоне. Ово такође значи да, уколико оператор то жели, он и даље може да обезбеђује учесталију доставу у неким не-руралним областима. Поменути минимални стандарди се односе само на основне или стандардне поштанске услуге, али не и на експресну, курирску, пакетску пошту или приоритетне пошиљке, које се достављају примаоцима шест дана у недељи. Поменуте одобрене рестрикције учесталости доставе писмоносних пошиљака директни су резултат увиђања државе да иновативна технолошка решења представљају кључ за превазилажење јаза у информатичком друштву и проблема у поштанском сектору насталих услед електронске супституције. Тако ће у оквиру приступних тачака поштанске мреже Новог Зеланда убудуће важну улогу имати примена самоуслужних киоска и пословно оријентисање према моделу франшиза.

Опширније на: New Zealand Post

Пошта Аустралије, са разуђеном мрежом од 4428 ЈПМ, поред већ присутних услуга које пружа грађанима у име и за рачун државне управе, жели да у своју понуду укључи и програм исплате разних социјалних давања, осигурања, пензија, накнада за незапослене, инвалиде и сл. Од ове услуге би посебну корист имало становништво у удаљеним и руралним крајевима, где је тренутно њихов приступ јавним сервисима државних органа отежан. Пошта Аустралије већ нуди e-Government услуге, као што су верификација пријава за издавање пасоша и отварање неких банковних рачуна, чиме би, у сегменту провере идентитета клијената и плаћања, пружање нове услуге било додатно олакшано. Од свега овога би корист имао и именовани оператор, будући да би се на његовим шалтерима и у оквиру поштанске мреже обављао већи број трансакција, чиме би се обезбедила одрживост пословања и трајно присуство ЈПМ у заједницама.

Опширније на: Australia Post

У пословно-тржишној реалности поштанских услуга, где број писама убрзано пада, и где ће се тај тренд, преласком на електронско плаћање, наставити и са преосталим писмоносним пошиљкама, од којих су половина рачуни и разни изводи, фински именовани оператор Итела окреће се електронској трговини и ширењу својих пословних активности на тржиште Русије. У овоме, финском оператору иду на руку две чињенице: пакетски саобраћај, а нарочито e-commerce активности, који постају основна профитабилна поштанска делатност са једне стране, и географски положај ове земље, односно близина једног тако великог тржишта, попут руског, са друге. Итела је, као један од својих стратешки најважнијих пословних циљева, поставила Руску Федерацију као „друго примарно тржиште“ својих e-commerce услуга, предвиђајући да ће до 2020. године удвостручити своју продају у Русији, посебно кроз услуге електронске трговине и доставу артикала из домена електронике, фармацеутске индустрије, робе широке потрошње и резервних делова.

Опширније на: Itella