Експертска мисија у РАПУС-уtaiex-logo200

TAIEX - експертска мисија (техничка помоћ и размена информација) Европске Комисије о „Значају одвојеног рачуноводства и алокације трошкова у поштанском сектору“ одржана је прошле недеље у Београду. Експертску мисију је водио Мартин Балцер, представник немачке регулаторне агенције BnetzA.

Мисија је имала за циљ да приближи значај расподеле трошкова и вођења одвојеног рачуноводства, у циљу доношења значајних регулаторних одлука.

 

У оквиру TAIEX експертске мисије, господин Балцер закључио је да je Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу Републичке агенције за поштанске услуге усклађен са захтевима из Директива Европске Уније и најбољом европском праксом. Међутим, у постојећем Закону о поштанским услугама не постоји веза између алокације трошкова, као базе података и регулације цена, приступа мрежи, редефинисању опсега универзалне поштанске услуге, као алата неопходних за доношење регулаторних одлука. Учесници TAIEX-а закључили су да у новом закону о поштанским услугама ова веза треба да се успостави.

На састанцима су, поред представника Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и РАПУС-а, учествовали представници националних регулаторних агенција Босне и Херцеговине и Црне Горе.