Извештај о раду РАПУС-а за 2012.rapus-vestЧланови Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације су, на седници одржаној 15. маја, размотрили Извештај о раду и активностима Републичке агенције за поштанске услуге за 2012. годину, који је образложио председник Савета Републичке агенције за поштанске услуге Драган Ђорђевић.

Извештај разматра следеће области: услове за обављање универзалне услуге, примену принципа тарифне политике, анализу тржишта поштанских услуга у претходној години, квалитет обављања услуга, степен задовољења потреба корисника универзалне услуге, услове за обављање поштанских услуга.

Одбор је утврдио Предлог закључка, који ће доставити Народној скупштини на разматрање и усвајање:

Народна скупштина прихвата Извештај о раду и активностима Републичке агенције за поштанске услуге за 2012. годину;

Народна скупштина подржава активности Републичке агенције за поштанске услуге усмерене на унапређење услова за обављање поштанских услуга, успостављање прописаних стандарда квалитета и праћења њихове примене;

Народна скупштина обавезује Министарство спољашње и унутрашње трговине и телекомуникација да најхитније усклади прописе који регулишу област поштанских услуга са међународно прихваћеним стандардима; 

Извештај о раду РАПУС-а ЗА 2012. годину

У 2012. години на поштанском тржишту Републике Србије, реализовано је преко 330 милиона услуга, што је за 4% више у односу на 2011. годину. Тренд раста је идентичан тренду раста 2011. у односу на 2010. годину

Од 330 милиона услуга преко 95% (315 милиона) чине услуге из скупа универзалне поштанске услуге. Раст комерцијалних услуга од (23%) је знатно интензивнији од раста универзалне услуге од 3%.

У укупним поштанским услугама јавног поштанског оператора, универзална услуга чини  98,4%. Резервисане поштанске услуге учествују са 97% у структури универзалне услуге, односно са 95 % у структури укупних поштанских услуга.  Писмоносне пошиљке учествују са 97% у укупним услугама. Са истим процентом (97%) су заступљене резервисане писмоносне, у укупним писмоносним услугама.

Јавни поштански оператор је реализовао приход од око 8,5 млд. динара (67%), док су приватни оператори остварили приход од око 4,1 млд динара (33%). Код јавног поштанског оператора забележен је раст прихода од 3%, док је код приватних оператора забележен раст од 16%. Укупан раст прихода у 2012. години у односу на 2011. годину је 7 %.

Поштански сектор у укупном броју запослених у Србији учествује са 1,32 одсто, док је удео поштанских услуга у бруто друштвеном производу Србије 0,37 одсто. Поређења ради, у земљама Западне Европе и Скандинавије учешће поштанских услуга БДП-у је преко 1 одсто.