Конференција о е-трговиниe trgovina postanske usluge

Републичка агенција за поштанске услуге организује регионалну конференцију под називом Електронска трговина и поштанске услуге, која ће се под покровитељством Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Министарства финансија и привреде Републике Србије, одржати у хотелу Извор у Аранђеловцу, од 5. до 6. јуна 2013. године. 

На конференцији ће се разматрати аспекти присуства, примене и значаја електронске трговине, посебно у контексту поштанске мреже и пословања поштанских оператора, уз осврт на утицај електронске трговине на области као што су царина, поверење и заштита корисника. Имајући у виду тежњу за будућом хармонизацијом поштанске делатности Републике Србије и земаља региона са најбољом праксом Европске Уније, од посебног је значаја допринос који ће главној теми ове конференције дати стручњаци Европске Комисије.

Тема конференције се дели на две структурне целине: Поштанске услуге, царина, шпедиција; Електронска трговина, Е-трговци, заштита потрошача.

word icon Програм конференције

word icon Образац за пријаву