Јавна расправа о Нацрту Поштанске стратегије07022013-strategijaУ организацији Републичког Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, у Привредној комори Србије 7. фебруара одржана је јавна расправа Поштанска стратегија и развој поштанског система - јавна расправа о стандардима у светлу евроинтеграција. Јавна расправа о новом поштанском стратешком оквиру за период 2013-2016. и пратећем акционом плану трајаће до 25. фебруара 2013.

У оквиру расправе представљена је и Стратегија Светског поштанског савеза за наредне четири године која је усвојена на прошлогодишњем Конгресу Светског поштанског савеза, Нацрт Стратегије поштанских услуга Републике Србије као и Стандарди у области поштанског саобраћаја и приступање Европском комитету за стандардизацију.

Радна група Владе Србије припремила је Нацрт Стратегије развоја поштанских услуга у Србији за период 2013-2016. којом се предвиђа низ активности на побољшању квалитета поштанских услуга и ефикасности поштанске мреже (физичке, електронске и финансијске).Стратегија ће омогућити одрживи развој поштанског сектора и његове економије, обезбедити универзалну поштанску услугу која је прилагођена друштвеном, економском и технолошком окружењу и унапредити раст поштанског тржишта и услуга. Влада Републике Србије ће стимулисати подизање ефикасности приступа свим поштанским услугама из оквира универзалне услуге  и омогућити комуникацију са свим грађанима уз гаранцију слободног протока пошиљака на јединственој територији, приступачне цене универзалне услуге.

Нацрт Стратегија за период 2013-2016. идентификује могуће сценарије развоја поштанских услуга у Републици Србији полазећи  од два основна становишта: да се задржи постојеће стање поштанског тржишта у Републици Србији и да се спроведе поступак либерализације поштанског тржишта, при чему је разматрана различита динамика либерализације.

Стратешки циљеви:

1. Развој поштанског тржишта сходно потребама привреде и грађана РепубликеСрбије, а у складу са директивама Европске уније и препорукама Светског поштанског савеза.

2. Развој универзалног поштанског сервиса у Републици Србији.

3. Развој и реструктурирање Јавног поштанског оператора.

4. Иновација постојећих и развој савремених поштанских сервиса (поштански, финансијских и дигиталних) и одрживости и ефикасности поштанске мреже итехнологија.

5. Развој одговарајућих стандарда и регулативе, у области квалитета поштанских услуга, сигурности и безбедности корисника и запослених у поштанском сектору, као и сигурности поштанских пошиљака, а у складу са директивама Европске уније Светског поштанског савеза и других релевантних институција.

6. Омогућити интероперабилност са међународном мрежом.

7. Унапређење позиције Републике Србије у регионалним и међународним организацијама у области поштанског саобраћаја.

8. Развој људских ресурса.

9. Прихватање социјалне одговорности заштита окружења.

Стратегијом су дефинисане обавезе Владе, надлежног министарства, Националног регулатора и Јавног поштанског оператора, као учеснике у реализацији циљева који су посебно разрађени Акционим планом.

Поштанска стратегија из Дохе усвојена је консенсусом 192 земље, чланице Светског поштанског савеза, на последњем XXV Конгресу одржаном у Дохи. Светска поштанска стратегија представља путоказ владама држава чланица, овлашћеним поштанским операторима и регулаторним органима у сачињавању стратегија развоја, програма и планова активности за период 2013-2016. Дефинисана су четири стратешка циља: унапређење међуповезаности глобалне поштанске мреже, пружање техничког знања и искуства из области поштанског сектора, промовисање иновативних производа и услуга, подстицај одрживог равоја поштанског сектора.

Институт за стандардизацију Србије представио је улогу и задатке у оквиру европских интеграција Србије, актуелно стање хармонизације српских стандарда и сродних докумената са европским и међународним. До краја прве половине ове године биће поднета  пријава за пуноправно чланство у Европском комитету за стандардизацију (ЦЕН) у којем Институт за стандардизацију сада има статус придруженог члана.

Више информација: www.mtt.gov.rs