Улога стратешких партнерстава и реинжeњеринга јавне поштанске мреже31102012-budvaУ Будви је од 25. до 26. октобра 2012. одржана Међународна конференција под називом "Улога стратешких партнерстава и реинжeњеринга јавне поштанске мреже у одрживом пружању универзалних услуга".

Програмске теме скупа биле су: универзална поштанска услуга, поштанско тржиште и усклађивање са регулативом Европске уније у поштанској делатности, системска подршка реструктурирању поштанског сектора, реинжењеринг јавне поштанске мреже и ефекти стратешких партнерстава у пружању универзалних поштанских услуга. Циљ конференције била је размена искустава о сарадњи на регулаторном, економском и технолошком аспекту будућег развоја поштанско логистичких система у регији и стварању одговарајућих умрежених база знања. Организатори конференције били су Факултет за менаџмент у саобраћају и комуникацијама из Берана и Академија знања из Будве, уз подршку Поште и Агенције за електронске комуникације и поштанску делатност Црне Горе. Представници  Рапус-а излагали су радове на тему: Приступ поштанској мрежи или почетак либерализације и Електронска трговина, услуга од општег интереса.