Нови стандарди поштанских услугаissУ току је усаглашавање и усвајање стандарда поштанских услуга у Србији, са стандардима које су донели технички комитети CEN/TC 331 и CEN/SS A 03 Европског комитета за стандардизацију, те је стога формирана Комисија за стандарде и сродне документе.

Комисија ради на:
- доношењу, преиспитивању и повлачењу српских стандарда и сродних докумената
- обезбеђивању усаглашености српских стандарда и сродних докумената са европским и међународним стандардима
- изради и преиспитивању стандарда и сродних докумената које доносе европске и међународне организације за стандардизацију

Комисија има обавезу да до 31. децембра 2012. донесе одлуке у складу са Програмом рада и годишњим плановима српских стандарда и сродних документа које је верификовао надлежни Стручни савет Института за стандардизацију Србије.

У раду Комисије учествују: Институт за стандардизацију Србије, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомункација, ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", Привредна комора Србије, Саобраћајни факултет, Факултет техничких наука, Виша школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије и Републичка агенција за поштанске услуге.