Подстицање конкуренције на писмоносном тржишту у Немачкојpostandparcel(Извор: Post & Parcel)

Антимонополска комисија Немачке је подржала предлог Владе о подстицању конкуренције на писмоносном тржишту ове земље, уз напомену да предложене мере ни издалека нису довољне за остварење постављеног циља.

Упркос потпуној либерализацији поштанског тржишта ове земље, започетој још током 2008. године, историјски оператор Deutsche Post и даље доминира на тржишту писмоносних услуга, са тржишним уделом од 90%, тако да се не може рећи да су се услови за слободан развој конкуренције у овом сегменту тржишта суштински побољшали. Из тог разлога, Влада намерава да унесе измене и допуне у немачки Закон о поштанским услугама, захтевајући од историјског оператора Deutsche Post да регулатору подноси на увид ценовнике из свих својих већих и значајнијих уговора. На овај начин би се штитили мањи оператори који приступају поштанској мрежи и смањио би се обим оптерећујућих бирократских захтева и документације којима се заправо спречава продор конкурентских производа на тржиште.

Антимонополска комисија је такође нагласила да немачки поштански регулатор, Савезна мрежна агенција (Bundesnetzagentur), нема довољно овлашћења над Deutsche Post у погледу увида у цене и контролу истих, како би могла да открије и спречи монополско понашање историјског оператора, нити има начина да провери детаље појединачних уговора са великим корисницима, из чега се, по мишљењу ове Комисије, може закључити да Агенција не располаже адекватним средствима за унапређивање развоја конкуренције. Због тога, Комисија као хитну меру предлаже да се оператору Deutshe Post наметне обавеза да регулатору редовно подноси податке из појединачних уговора са великим корисницима, чији су предмет учестале отпреме великог броја пошиљака.

Поред свега наведеног, напомиње се да регулаторна контрола малопродајних цена услуга и производа овог историјског оператора никада није требало да буде уклоњена, управо због доминантног положаја Deutsche Post на тржишту писмоносних услуга. Федерална мрежна агенција је, са своје стране, изјавила да, премда је регулација у сегменту конкурентних доставних услуга знатно смањена, ипак је потребно да нека врста јавности података постоји, у циљу јачање позиције трећих лица, те њихове заштите од доминантног положаја великих играча на тржишту поштанских услуга.

Комисија је, најзад, нагласила и значај приступа поштанској мрежи, из перспективе предузећа која обављају пријем и прераду пошиљака пре њиховог увођења у поштанске токове историјског оператора, који, са своје стране, обавља доставу ових пошиљака – као битан подстицај конкуренцији у сегментима тржишта где не постоје алтернативни начини доставе. Зато је за развој конкуренције у овој области доставе од суштинског значаја смањење непотребних и отежавајућих бирократских захтева који се постављају пред приватне операторе.