Извештај о раду РАПУС-а за 2011.rapus-vestРепубличка агенција за поштанске услуге (РАПУС) представила је Извештај о раду за 2011. У прошлој  години на поштанском тржишту Републике Србије, реализовано је више од 317 милиона услуга, што је за 4% више у односу на претходну годину.

Од тог броја услуга, јавни поштански оператор (Пошта Србије) реализовала је 308,7 милиона или 97%, а остали поштански оператори око 8,4 милиона услуга или око 3%. Остварени приход од поштанских услуга у 2011. је преко 11,8 милијарди динара. Јавни поштански оператор реализовао је око 8,3 милијарди динара (70%), а остали поштански оператори око 3,5 милијарди динара (30%)

ПРЕУЗМИТЕ:
Извештај о раду Републичке агенције за поштанске услуге за 2011.
RAPUS-Izvestajoradu2011.pdf (878 KB)