Предности UPU интернет домена .postupu-newsДецембра 2009. Светски поштански савез (UPU) је постао прва специјализована агенција Уједињених нација која је од Интернет корпорације за додељена имена и бројеве (ICANN) добила интернет домен највишег нивоа .post, који представља јединствену прилику за поштанску делатност, чија се мисија протеже од друштвене, преко културне и економско-пословне, да обезбеди поуздано интернет окружење које ће омогућити интеграцију физичких и електронских поштанских услуга.

У овај пројекат Светског поштанског савеза и Poste Italiane, италијански партнер је уложио око пола милиона евра, а генерални директор UPU Едуар Дајан је изјавио да очекује да ће на наредном Конгресу у Дохи, домен .post коначно отпочети свој живот, служећи као медијум и канал за ефикасан приступ услугама e-post, e-commerce и e-government.

Неке од оснвовних предности које овај пројекат са собом носи и нуди су, рецимо, те што ће Владе држава чланица UPU и поште моћи да помоћу овог домена на Интернету осигурају простор који је апсолутно безбедан за сва врсте дигиталних трансакција и комуникација (будући да је познато колико је неповерење у безбедност података на Интернету основна брига потенцијалних корисника свих врста електронских услуга), као и могућност повезивања физичких и електронских адреса на глобалном плану, чиме се отварају врата за развој иновативних пословних модела и лепезе нових међународних услуга.

Једна од остваривих предности овог система ће бити и могућност електронског ажурирања адресе (помоћу .post идентификационог кода), тако да ће поштанска достава у електронском или физичком облику бити увек могућа тачно на оном месту где се прималац тренутно налази. Даље, смањиће се проценат погрешно наведених адреса, јер ће база адресних података бити модернизована и редовно ажурирана, а, на основу свега напред реченог, трошкови због евентуалних неуручених пошиљака "на наведеној адреси" ће се очекивано видљиво смањити.

Такође, са .post доменом, оствариће се услови, са једне стране, за проширење домена универзалне поштанске услуге, а са друге, за смањење трошкова пружања исте, будући да је дигитална комуникација јефтинија од физичке доставе. Наравно, поште треба да искористе своју јединствену позицију имаоца највеће физичке мреже на свету и да се наметну као пружалац услуга на више нивоа, комбинујући традиционалне и нове електронске услуге, попут хибридне поште.