Нови стандарди Поште Бразила у универзалној поштанској услузиvest2Влада Бразила је објавила нове прописе који имају за циљ пооштравање услова приступа универзалној поштанској услузи, што би, према предвиђањима надлежног министарства, требало да побољша квалитет живота становника ове многољудне земље. Из надлежног министарства, оператору ECT наложено је да прошири покривеност својих услуга, како би се омогућио приступ што већем броју људи из сеоских и удаљених насељених средина.

По први пут, компанији за пошту и телеграф (ECT), која је у власништву државе, биће наметнути стандарди доставе и одређена транзитна времена, што значи да ће, на пример, 95% писама морати да буде уручено у року од пет радних дана. Такође, наводи се да ће старе и превазиђене прописе заменити нови услови и правила. Стара правила била су усредсређена на регулисање активности саме компаније, али без јасног фокуса на права и потребе грађана у погледу коришћења поштанских услуга. Нова правила намењена су управо њима, корисницима.

Нова правила уводе нове циљеве које ECT треба да оствари током наредне четири године, иако ће према прописима министарства, министри наставити да надгледају универзалну поштанску услугу, у намери да пропишу нове стандарде за следећи четворогодишњи период, који почиње од јануара 2016.

Стандарди доставе подразумевају 95% писама и дописница – обичних и регистрованих – уручених за мање од пет радних дана, и 90% уручених у року од два дана. Такође, предвиђено је да 95% штампаних ствари, које нису хитне, буде уручено у року од 10 радних дана, а 90% у року од четири дана. Постављени су и стандарди за уручење телеграма.

Када је реч о приступу универзалној услузи, ECT ће морати да обезбеди да, до краја 2012., свака бразилска општина има пошту (јединицу поштанске мреже). Трнутно, пошту има око 99% од укупно 5.565 општина, док у преосталих 46 општина ЕЦТ мора да отвори малопродајну испоставу.

Овај национални оператор је тренутно у процедури тражења власника франшиза са којима ће склопити уговоре о вођењу 818 нових пошта широм земље. Нова правила такође налажу да поштанске услуге буду доступне у сваком од 4261 округа у Бразилу, од којих сваки има мање од 500 становника. Тренутно, ECT је присутна на 2744 ове локације (64% од укупног броја), а на свим територијама треба да обезбеди приступ својим услугама до 2015. године.

Министарство комуникација је истакло да би, за наредне четири године, поштанске услуге требало да покрију 85% популације Бразила, од укупно 192 милиона становника, док тренутно покривају 82%. Према новим правилима, ECT би требало да прошири уручење својих производа и на адресе које још нису званично признате од стране општинских органа, али које се могу идентификовати као адресе.

Ово значи да се пакети могу слати у стамбене објекте, уколико ови објекти задовољавају минимум критеријума, као што су одговарајуће ознаке помоћу којих се могу идентификовати, или уколико су уредно означени бројем дуж дате улице, а да претходно ови адресни подаци као такви нису признати од стране државних институција. Уручења у насељима са ограниченим или отежаним приступом могу се остваривати преко заједничких поштанских ковчежића на јединственој приступној тачки.