AN Post уводи нове цене за пошиљке преко 50 ghellmail(преузето: Hellmail Postal News)

Од 1. маја 2012. цене слања поштанских пошиљака преко 50 грама, укључујући стандардне и препоручене пошиљке, у ирском оператору AN Post ће бити измењене. Из овог оператора кажу да ће цене које се односе на већину писмоносних пошиљака и дописница остати непромењене, будући да цена основне поштанске марке за слање пошиљака до 50 g, остаје иста (55 евроценти). Неке цене ће бити снижене, на пример, у случају значајних смањења и до 50% за слање пакета преко 5 kg у унутрашњем и међународном саобраћају.

Нове цене ирског оператора, које представљају низ подстицаја за мала и средња предузећима за њихово масовније укључивање у онлајн трговину, и даље су далеко испод европског просека, што AN Post сврстава међу најповољније пружаоце већине поштанских услуга.

AN Post је, поред наведеног, поднео захтев ComReg регулаторној агенцији за комуникације, за повећање основне цене од 55 евроценти у другом делу календарске године, уз напомену да ревидиране цене за пошиљке преко 50 g треба да омогуће обављање ефикасне и квалитетне услуге. Још од 2008. овај оператор није подизао основну цену својих услуга. AN Post бележи значајне губитке у домену универзалне поштанске услуге, у оквиру које корисници имају погодност слања и доставе пошиљака по униформној цени, током пет дана у недељи.

Од 2007. укупан број писмоносних пошиљака је опао за 23,5%. Само у току 2011. обим је опао за 7%, а даљи пад се очекује и ове године, што озбиљно угрожава финансирање обавезе пружања универзалне услуге. Међутим, из AN Post поручују да овај оператор и даље остаје посвећен пружању и финансирању универзалне поштанске услуге из сопствених ресурса, будући да она чини саставни део државне инфраструктуре, од изузетног значаја за привредни и друштвени живот земље, као и кључни фактор економске активности, посебно у области пословних иновација.

AN Post се, током последњих година, труди да утемељи нове изворе прихода, као што су нове услуге, малопродајне и помоћне пословне активности, при чему се цене подижу само у оним доменима где је то заиста неопходно.