Квалитет писмоносних поштанских услуга у Европи превазилази стандардеhellmail(преузето: Hellmail Postal News)

Квалитет писмоносних поштанских услуга у Европи наставља да значајно премашује циљану брзину доставе према стандарду за ЕУ, који износи 85% уручених пошиљака у року од три дана након слања, као и стандарду од 97% уручених пошиљака у року од пет дана након слања. Учинак забележен помоћу IPC UNEX система за мерење, током 2011. године, превазилази прописане стандарде већ четрнаесту годину заредом, чиме су поштански оператори потврдили решеност да својим корисницима пружају услуге високог квалитета.

Током 2011. је 93% међународних приоритетних писмоносних пошиљака било уручено у року од три дана након слања, а 98,1% у року од пет дана од слања. Просечно време доставе је износило 2,2 дана. Ови резулатати се односе на укупно 35 земаља, од чега 27 земаља чланица ЕУ, затим, на Хрватску, Македонију, Исланд, Норвешку, Швајцарску, Турску, делове Босне и Херцеговине, и најзад Србију, која се овом систему прикључила у месецу априлу.

Учинковитост пружања услуге се мери помоћу IPC UNEX система за мониторинг са краја на крај поштанског ланца, а мерење спроводи независна истраживачка агенција. Резултати из 2011. су засновани на 336.000 пробних писама која садрже RFID предајнике, који бивају очитани сваки пут када се пробна пошиљка нађе у близини тачке на којој се налази RFID пријемник, односно читач. Ова писма се кроз међународне поштанске токове крећу потпуно анонимно, од свог слања па све до уручења.