Могућа спорија испорука пошиљакаvest2(преузето: Washington Post)

Суочена са растућим финансијским губицима, који до краја овог месеца могу да достигну 10 милијарди долара, УСПС ће можда морати да најави затварање на стотине објеката у којима се обавља сортирање и припрема пошиљака за доставу, што би националном оператору могло да уштеди око 3 милијарде долара годишње.

Међутим, ове промене укључују и око 150.000 отказа радницима, као и продужетак доставе неких приоритетних пошиљака – што представља ризик у времену када је становништво практично навикло на инстант онлајн доставу и друге онлајн трансакције.

Пре усвајања, овај план би требало да одобри поштански регулатор, а уколико се усвоји, УСПС би на радикалан начин преорганизовала доставну мрежу, која се пружа од једне до друге обале и која је направљена за прераду приоритетних пошиљака преко ноћи, припрему коверата, каталога и мањих пакета, који се шаљу тек неколико поштанских бројева даље, како би били испоручени следећег јутра.

УСПС би тада морала да смањи број објеката за прераду пошиљака са 500 на око 185. У прерадним центрима, где ради и по неколико хиљада људи, сада би радило само неколико десетина радника.

Све ово значи да би, рецимо, разгледница послата локално, у четвртак, уз потенцијално елиминисање доставе приоритетних пошиљака преко ноћи, плус потенцијално елиминисање доставе суботом, не би могла бити испоручена пре следећег понедељка. Слична ситуација би била и са слањем разних хитних докумената, месечних рачуна који се шаљу поштам и сл.

УСПС се налази пред правим изазовом, јер је више него јасно да до оптимизације трошкова мора доћи, будући да су губици велики. Само прошле године, овај оператор је смањио трошкове за више од 12 милијарди долара, али и укинуо преко 110.000 радних места.