Вести

НОВА АДРЕСА РАТЕЛ-а

Палмотићева 2
11
103 Београд 
ПАК 106306

ПРАВИЛНИЦИ О КВАЛИТЕТУ И ПРИСТУПУ

Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на основу Закона о електронским комуникацијама,Закона о поштанским услугама и Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на седници одржаној  29.12. 2014. године, донео је:

ПРАВИЛНИК О ПАРАМЕТРИМА КВАЛИТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА И МИНИМАЛНОМ КВАЛИТЕТУ У ОБАВЉАЊУ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ којим се уређују параметри квалитета за обављање поштанских услуга и минимални квалитет у обављању универзалне поштанске услуге који је у обавези да обезбеди јавни поштански оператор или поштански оператор који на основу лиценце обавља универзалну поштанску услугу.

Управни Одбор Рател-а, на истој седници донео је и ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРИСТУПА ПОШТАНСКОЈ МРЕЖИ ЈАВНОГ ПОШТАНСКОГ ОПЕРАТОРА којим се прописује начин и услови приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора.


Оба правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењује се од 01.01.2016. године.

АДРЕСА РАТЕЛ-а

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Адреса на коју се Агенцији доставља пошта је:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Вишњићева 8
11000 Београд

Седиште Сектора за поштанске услуге Рател-а је Вишњићева 8 .

НОВО ИМЕ АГЕНЦИЈЕ

Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о електронским комункацијама и Закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, 21. јуна 2014, oсновано je заједничко независно регулаторно тело од Републичке агенције за поштанске услуге и Републичке агенције за електронске комуникације, које носи назив Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.

Е-трговина 2014 – Палић 15.-17.04.2014.


e-trg PalicIV14-200„Е-трговина 2014” – XIV међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању, највећи скуп у Републици Србији у овој области, одржана је на Палићу од  15.-17. априла 2014. године. У поподневним часовима првог дана конференције одржана је панел  дискусија под називом „Актуелни проблеми и решења у области доставе робе преко интернетаˮ.

Учесници панела били су Славко Ђумић, заменик председника Савета Републичке агенције за поштанске услуге, Марјан Освалд, директор међународног сектора Поште Словеније и Миљана Нимчевић, директор Интернет продаја гума д.о.о. Модератор панела била је Лидија Глигорић, виши сарадник за регулисање поштанског тржишта у Републичкој агенцији за поштанске услуге.

Даље

Трендови и профитабиност поштанског сектора

slavko totalmКонференција „Глобални трендови и профитабилност поштанског сектора Србије“ одржана је 5. марта 2014. у Конференцијском центру листа „Данас“ хотела Хајат. Запажену презентацију имао је Славко Ђумић, заменик председника Савета Рапус-а. „Даљинска трговина има потенцијале као фактор укупног економског развоја и то већ у одређеној мери и јесте чињеница. То  је истовремено канал кроз који се обавља велики број различитих нелегалних трговинских операција и на драстичан начин нарушавају права потрошача. Неопходно је предузети одређене регулаторне активности у циљу заштите потрошача, једнако као и легалних трговаца и поштанских оператора“, рекао је Ђумић на  скупу о трендовима поштанског сектора.

Даље