Потписан Меморандум о разумевањуstarosanduceРепубличка агенција за поштанске услуге - РАПУС и Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност Црне Горе потписале су Меморандум о разумевању у области поштанских услуга.

Полазећи од заједничке спремности да проширују пријатељске односе, на основу једнакости и међусобне користи, схватајући значај развоја узајамне сарадње, а све у циљу унапређења поштанских услуга - потписнице Меморандума изразиле су сагласност да сарађују у размени информација и документације, координације ставова и развијање поштанских услуга, комуникације, ревизије.

Меморандум су потписали заменик председника Савета РАПУС-а Славко Ђумић и председник Савета Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност Црне Горе др Шалета Ђуровић.