Конференција о либерализацији поштанских тржиштаАПМПрва регионална конференција ''Процес либерализације поштанских тржишта - предности и изазови'' одржана је 14. и 15. јуна у Скопљу. Tеме Конференције биле су размена искустава у процесу либерализације на регулаторном и оперативном нивоу, анализа процеса либерализације у земљама ЕУ и њихов утицај на пружање услуга универзалног сервиса.

Републичка агенција за поштанске услуге (РАПУС) представила се радовима "Истраживање степена задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге" и "е-Трговина - услуга од општег интереса“.

Учесници скупа били су представници ресорних министарстава, агенције за поштанске услуге, представници јавних поштанских оператора и стручњаци из области поштанског тржишта региона (Словеније, Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Бугарске и Македоније). Организатор Конференције била је Агенција за пошту Републике Македоније. Једна од тема следеће регионалне конференције, на предлог РАПУС-а, биће "Терминални трошкови, безбедност пошиљака, царина и е-Трговина".

ПОСЕТИТЕ:
Агенција за пошту Републике Македоније - www.ap.mk