Заседање Савета за поштанску експлоатацију и Административног савета Светског поштанског савезадруга половина априла 2013

Берн, Швајцарска