Радна група CERP-а за питања Светског поштанског савезаМајнц, Немачка