Радна група за питања Светског поштанског савеза (WG UPU)



CERP

Лисабон, Португалија

www.cept.org/cerp