Састанак CERP-аCERP2014
У Београду је од 22. до 23. октобра одржан 9. састанак Европског комитета за поштанску регулативу. Домаћин скупа била је Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге.


Разматране су теме из  деловања Cerp-а (поштански регулаторни послови у европском цонтексту, утицај међународне регулаторне политике у свим земљама Cept-а и неопходни контакт са Европском унијом , одрживи односи са представницима надлежних органа и удружења која се баве поштанским регулатирним питањима ).Посебна пажња дата је сарадњи са другим организацијама из области поштанског саобраћаја: Интернационалном бироу Светског поштанског Савеза, Удружењу поштанских регулатора ЕУ , Удружењу јавних поштанских оператора Европе.


На састанку “WГ УПУ” анализирала су се документа која ће бити на заседању Администратвног Савета у новембру у Берну.Састанку је присуствовао 21 члан радне групе Cerp-а и два представника Posteurop-а, и Интернационалног бироа Светског поштанског Савеза.