Јавне консултацијеПочеле су Јавне консултације о нацрту Правилника о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге и нацрту Правилника о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора.

Завршетак јавних консултација је 16. октобар 2014. Рок за достављање мишљења је 30 радних дана од дана почетка јавних консултација.

У току су и јавне консултације о нацрту Правилника о изменама и допунама правилника о општим условима за обављање поштанских услуга.

Почетак јавних консултација je 29. септембар, а рок за достављање мишљења је 15 дана од дана почетка јавних консултација. Завршетак је 14. октобар 2014. године .

Више о Јавним консултацијама на

http://www.ratel.rs/informacije/javne_konsultacije.232.html