АДРЕСА АГЕНЦИЈЕРегулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ).

Адреса на коју се Агенцији доставља пошта је:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ)
Вишњићева 8
11000 Београд

Седиште Сектора за поштанске услуге Рател-а


Улица Омладинских бригада 1/пети спрат
Београд
Србија