Потписан Меморандум о разумевању између UPU и ITUupu-newsКрајем марта 2014. године, у седишту Светског поштанског савеза (UPU) у Берну, потписан је Меморандум о разумевању између ове организације и Међународне уније за телекомуникације (ITU). Нови споразум је заменио претходни, потписан 2007. године, на основу којег су ове две специјализоване агенције Уједињених нација успешно сарађивале у увођењу информационо-комуникационих технологија у поштанске мреже Индије, Бутана, Авганистана, као и руралних делова Африке.

Нови меморандум о разумевању се фокусира на дигитално повезивање јединица поштанске мреже, посебно употребом сателитске технологије. Како би адути поштанског сектора у ери глобализације били што боље искориштени, потребно је улагати у решења базирана на информационим технологијама, али и у физичку инфраструктуру, посебно када је реч о пакетској достави као последици растућих e-commerce активности. Како мобилна комуникација добија све већи замах у свим привредним делатностима и свакодневном животу људи, потреба за електронским повезивањем свих делова производно-пословног ланца добија на значају (дигитално повезивање царинских и поштанских служби, потпуни online tracking пакета и слично). У светлу потписаног документа, разматрају се и детаљи могућег пилот пројекта из технолошких домена на које се Меморандум односи, у којем ће учествовати партнери из приватног и непрофитног сектора.