14. међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању Е-трговина 2014e-trgovina-2014Четрнаеста међународна конференција о електронској трговини и електронском пословању „Е-трговина 2014”, највећи домаћи скуп у овој области, одржаће се традиционално на Палићу од 15.04. до 17.04.2014. године.

Ова конференција је посвећена популаризацији електронског пословања у Србији и региону и намењена је пословним људима који су заинтересовани да се информишу о савременим достигнућима у области е-трговине и е-пословања, као и могућностима за њихову примену у Србији и региону Југоисточне Европе. Конференција представља место окупљања домаћих и иностраних стручњака у овој области са циљем да учесницима скупа омогући анализу тренутног стања, као и да укаже на правце даљег развоја електронског пословања.

Имајући у виду све већи значај  правилно организовања процеса доставе робе у раду е-трговаца, по први пут ће на овој конференцији бити реализован посебан сегмент програма под називом „Поштанске услуге и е-трговина” који ће бити посвећен овим питањима у Србији и региону, посебно у контексту поштанске мреже и пословања поштанских оператора, уз осврт на утицај електронске трговине на области као што су царина, поверење и заштита корисника. Очекује се учешће поштанских оператора и регулаторних тела из региона са циљем да се на годишњем нивоу успостави редован дијалог представника овог сектора са е-трговцима. 

Конференција обухвата следеће тематске области: B2B и B2C е-commerce, интернет маркетинг, правни аспекти електронског пословања, платне картице и системи плаћања на интернету, системи заштите ел. трансакција на интернету, е-банкинг, брокерско пословање на интернету, улога осигурања у процесу е-трговине, управљање процесима доставе робе...

Пријава радова

www.etrgovina.org/autori

Пријава учешћа

www.etrgovina.org/ucesnici