ПосТел 2012vest1Јубиларни 30. Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, ПосТел 2012, одржаће се 4. и 5. децембра 2012. године, на Саобраћајном факултету у Београду. Симпозијум организује Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај Саобраћајног факултета. Суорганизатори су: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија", "Телеком Србија" а.д., Републичка агенција за поштанске услуге (Рапус), Републичка агенција за електронске комуникације (Рател), Инжењерска комора Србије и Друштво за телекомуникације. Покровитељ Симпозијума је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Учесници Симпозијума су реномирани стручњаци из поштанских и телекомуникационих организација, саобраћајни и електро инжењери, економисти, правници и менаџери. На Симпозијуму константно учествује преко 450 заинтересованих страна. Отварању Симпозијума и његовом раду присуствују највиши представници суорганизатора и државних ресорних органа, уз значајно медијско покривање. Више информација на postel.sf.bg.ac.rs