Извештај о стању на тржишту поштанских услугаvest1У првих 6 месеци 2012. године тржиште поштанских услуга у Србији повећано је за 10,04% у обиму, док је приход увећан за 8,79% у односу на исти период прошле године. Индекс раста комерцијалног сервиса већи је од раста универзалне поштанске услуге.

Јавни поштански оператор на полугодишњем нивоу забележио је раст обима услуга за 9,73%. Остали поштански оператори бележе раст обима од 22,20% и прихода од 15,42%. Оператори курирских услуга умају пад прихода и обима у односи на исти период прошле године. У 2012. први пут се аутопревозници евидентирају као поштански оператори.

24092012-struktura

И поред пада привредне активности и експанзије електронских услуга, за пoвећање обима и прихода поштанских услуга заслужни су како јавни, тако и остали приватни оператори, што је последица позитивног утицаја конкуренције на све учеснике.