Регулаторне организацијеАгенције у региону:

Агенција за пошту и електронске комуникације Републике Словеније - www.akos-rs.si

Хрватска агенција за мрежне дјелатности - www.hakom.hr

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине - www.rap.ba

Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност Црне Горе - www.ekip.me

Агенција за пошту Републике Македоније - www.ap.mk

 

Група европских регулатора за поштанске услуге

http://ec.europa.eu/internal_market/ergp/links/index_en.htm