Међународне институцијеUPU - Светски поштански савез - www.upu.int

CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - www.cept.org

CERP - Европски комитет за поштанску регулативу - www.cept-cerp.org

 

Портал Европске уније - http://europa.eu

Европска комисија - http://ec.europa.eu

Законодавство Европске уније - http://eur-lex.europa.eu

ЕУ законодавство у области поштанских услуга - http://ec.europa.eu/internal_market/post

ERGP - Група европских регулатора за поштанске услуге - http://ec.europa.eu/internal_market/ergp

 

PostEurop - Асоцијација јавних поштанских оператера - www.posteurop.org

European Express Association - www.euroexpress.org

Association for postal commerce - www.postcom.org

 

WTO - Светска трговинска организација - www.wto.org

ISO - International Organization for Standardization - www.iso.ch

CEN - European Committee for Standardization - www.cenorm.be

EDIFACT - Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport - http://unece.org/trade/untdid/welcome.htm