Домаће институцијеНародна скупштина Републике Србије - www.parlament.gov.rs

Влада Републике Србије - www.vlada.rs

Канцеларија за европске интеграције - www.seio.gov.rs

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација - www.mtt.gov.rs

Портал е-Управе Републике Србије - www.euprava.rs

 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - www.ratel.rs

Републички завод за информатику и Интернет - www.rzii.gov.rs

Регистар националног интернет домена Србије - www.rnids.rs

Привредна комора Србије, Групација за поштанске услуге - www.pks.rs