Политика приватностиОва интернет презентација, укључујући све њене сервисе, поштује приватност посетилаца.

Обавезујемо се да ваше податке прикупљене кроз web формуларе, анкете, и e-mail кореспонденцију нећемо давати, показивати, изнајмљивати нити продавати трећим лицима. Прикупљени подаци неће бити објављивани или на било који начин злоупотребљени. Личне податке прикупљамо искључиво за потребе комуникације за заинтересованим посетиоцима и са циљем да унапредимо наш наступ на Интернету.

Ова интернет локација употребљава софтверске програме који прате мрежни саобраћај са циљем идентификације покушаја неауторизованог приступа. Не предузимамо повезивање ових адреса са идентитетом посетилаца, све док се не констатује покушај неовлашћеног упада у систем ради наношења штете овој Интернет локацији.

РАТЕЛ задржава право да модификује Политику приватности поштујући законе и прописе Републике Србије.