ИмпресумЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
РЕПУБЛИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

www.rapus.rs, www.rapus.gov.rs
рапус.срб, рапус.упр.срб

април 2012.


 

 

ИЗДАВАЧ:
Републичка агенција за поштанске услуге

 

 


 

 

При пројектовању и изради ове интернет презентације поштоване су СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ WEB ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ Републичког завода за информатику и Интернет.