Национални прописиpdf icon Закон о поштанским услугама
"Службени гласник Републике Србије", бр. 18/2005

             "Службени гласник Републике Србије", бр.  62/2014.

pdf icon Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза
"Службени гласник Републике Србије", бр. 42/2009

pdf icon

Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза

                (Сл. гл. РС - Међународни уговори бр. 10/14)

pdf icon Закон о електронском документу
јул 2009.

pdf icon Стратегија развоја поштанских услуга
"Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2007

pdf icon Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2013-2016. године
"Службени гласник Републике Србије", бр. 43/2013

pdf icon Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2017-2020. године
"Службени гласник Републике Србије", бр. 84/2017

pdf icon Правилник о условима за отпочињање делатности поштанских услуга
"Службени гласник Републике Србије", бр. 51/10

pdf icon Правилник о утврђивању плана издавања пригодних марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
"Службени гласник Републике Србије", бр. 112/12, 27/13