Међународни прописиДиректива 2008/6/ЕС
Европски парламент, 20. фебруар 2008.

Директива 2002/39/ЕС
Европски парламент, 10. јун 2002.

Директива 97/67/ЕС
Европски парламент, 15. децембар 1997.

Резолуција С7/2004
Светски поштански савез

GATS - General Agreement on trade in Services
Општи споразум на подручју трговина и услуга Светске трговинске организације (WTO)

GATT - General Agreement on tariffs and Trade
Општи споразум о царинама и трговини Светске трговинске организације (WTO)