ИзвештајиРазвој европског поштанског тржишта од 1997.
Истраживање спроведено за Европску комисију, август 2009.
(на енглеском) PDF, 4 MB

Улога регулатора у конкуретнијем поштанском тржишту
Истраживање спроведено за Европску комисију, септембар 2009.
(на енглеском) PDF, 2 MB

Rеport from the Commission to the Council and teh European Parliament on the application of the Postal Directive
Commission of the European Communities, 22. децембар 2008.
(на енглеском) PDF, 43 KB

Утицај универзалне услуге на потпуно остварење унутрашњег поштанског тржишта у 2009.
Истраживање спроведено за Европску комисију, мaj 2006.
(на енглеском) PDF, 3 MB

Поштанске услуге у Европи 2006.
Еurostat, 2008.
(на енглеском) PDF, 481 KB

Извештај са заседања Светског поштанског савеза у 2006.
Управни савет Светског поштанског савеза (UPU), октобар 2006.
(на енглеском) PDF, 89 KB