Akta AgencijeStatut Republičke agencije za poštanske usluge
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 3/2010

Pravilnik o metodologiji formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu
"Službeni glasnik Republike Srbije", 100/11

Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2010

Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 34/10

Pravilnik o standardima kvaliteta za obavljanje univerzalne poštanske usluge

Pravilnik o uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 28/2010

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge

(„Sl. glasnik RS“, br.098/2017 od 03.11.2017. godine)

Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 14/2010

Pravilnik o utvrđivanju visine troškova za izdavanje dozvole i visine godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 89/2016

Tehnički uslovi za kućne sandučiće
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 95/2010

Odluka o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge
"Službeni glasnik Republike Srbije", br. 9/11

Odluka o sadržaju i formi zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga

PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLjANjE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLjANjU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE, "Sl. glasnik RS", br. 146/14

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA, "Sl. glasnik RS", br. 146/14

Pravilnik o obrascu zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga
("Službeni glasnik Republike Srbije", br.65/2015)