05 март 2014

Глобални трендови и профитабилност поштанског тржишта

Хотел Хајат, Београд

Конференцијски центар “Данас” 

www.danas.rs