30 септембар 2012

25. Конгрес Светског поштанског савеза

Доха, Катар

www.upu.int